Правила участі в програмі лояльності континент кард

Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній автоматизованій системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до Програми є обов'язковою умовою повноправної участі у ній та умовою використання Бонусів згідно з правилами Програми. Заповнена та підписана особою Анкета у паперовій формі, чи електронна реєстраційна форма (розміщена на веб-сторінці Програми) засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Оператору Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті (чи електронній реєстраційній формі), з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана особою Анкета у паперовій формі (чи електронна реєстраційна форма) засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, а також обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи - Бази персональних даних клієнтів «Континент Кард», а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб'єктові персональних даних. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Оператора про зміни, що стосуються вказаних відомостей. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Оператора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери Програми, яким було надано доступ до цих даних на відповідних правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів у відповідності до вимог чинного законодавства.

Вернуться к регистрации